eigenschappen

Inzending

inname

Bij de inname van veilinggoederen worden alle afspraken met de inbrenger en desgewenst met een tussenpersoon vastgelegd en afgedrukt.
Faciliteiten zijn ingebouwd voor alle denkbare verrekeningen van commissie, provisie en kosten

goederen

GoeddetailDe ter veiling aangeboden goederen worden bij binnenkomst als ‘voorraad’ in het programma opgenomen. Er is dus te allen tijde te zien waar een goed zich bevindt, ook als dit ter certificering of reparatie aan een derde is verzonden.
De goederen die bij een inzending horen worden beschreven en voorzien van foto’s, taxaties en eventuele limieten. Om het goed nader te omschrijven kan de ingebouwde database van kunstenaars worden gebruikt.

verkavelen

GoederengridV-Base bevat hulpmiddelen om eenvoudig en efficiënt goederen aan veilingen toe te wijzen, de orde van veiling te bepalen en de goederen te voorzien van een kavelnummer. Omdat goederen vanuit de ‘voorraad’ aan een veiling gekoppeld worden, is het herveilen of het verplaatsen van een goed naar een andere veiling makkelijk en snel.

catalogus en website

catalogusV-Base genereert met één druk op de knop een opgemaakte catalogus. Tevens worden bestanden gemaakt voor bijhouden van de website of export naar opmaakprogramma’s.

veilen

Tijdens de veiling wordt aan de veilingmeester een scherm getoond met alle informatie over het te veilen kavel, inclusief biedingen (schriftelijk, e-mail, internet). Het invoeren van bedragen en biednummers gaat razendsnel. Tevens kunnen monitoren en/of projectoren worden aangesloten voor real-time informatie over het onderhanden kavel aan bieders.

printen en mailen

RapportInstellingenAlle uitvoer naar de klant kan zowel geprint of gemail worden. Een instelling van de klant bepaald hoe hij de facturen en overzichten van u wilt ontvangen, per mail of op papier. Bij het afrekenen van de kopers aan de balie heeft de medewerker van het veilinghuis de mogelijkheid om de factuur ook per mail te versturen. Op deze manier wordt de klant gestimuleerd om zijn email adres te laten vastleggen. Deze kan dan weer voor latere marketing doeleinden gebruikt worden. Per type rapport en type factuur kan via instellingen bepaald worden hoe het verwerkt moet worden