inname

Inzending
klik om te vergoten

De inname van goederen gaat met behulp van bijgaand scherm. Dit scherm geeft een overzicht van alle afspraken met de inzender en een overzicht van de status van de goederen die deze klant heeft ingebracht.

Bij de inname van goederen van een inzender wordt in eerste instantie vastgelegd onder welke condities de goederen van deze klant worden geveild.

Naast de afspraak over de commissie, betreffen deze afspraken eventuele transport-, verzekerings- en ophoudkosten.

Bij de inname wordt ook vastgelegd of er eventueel een agent/aanbrenger is waarmee na de veiling provisie verrekend moet worden. In geval er sprake is van de afhandeling van een boedel van een derde, dan kan ook nog een ontvanger/begunstigde worden opgegeven.

Om meer te weten te komen over een kan vanuit dit scherm worden doorgeklikt

Ontvangstbewijs

De afspraken met de klant worden bevestigd met het afdrukken van het ontvangstbewijs.
Dit formulier wordt door de klant ondertekend