logistiek proces

V-Base heeft alle middelen ingebouwd om het logistieke proces te beheersen. Via een samenhangend systeem van de status en andere eigenschappen van goederen kan op ieder moment bepaald worden waar een goed zich bevind en welke fase van het veilingproces is bereikt.
Hieronder is één en ander schematisch weergegeven:

logistiek proces